Jesteś tutaj: Start / O szkole / HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła w Łagowie

(w latach 1945 - 1949 był to Leopoldów) ma siedzibę

w zabytkowym XIX - wiecznym budynku, gruntownie wyremontowanym

i zmodernizowanym w latach 2001-2003.

Z historii szkoły

11 września 1945 r. - pierwsi uczniowie urodzeni w latach 1933 - 1937 rozpoczynają naukę

w klasie II.
Wrzesień 1946 r. - otwarto klasy I - III, szkoła jest punktem filialnym Publicznej Szkoły Powszechnej Nr2, w Zgorzelicach (Zgorzelcu), 

organizatorką szkoły jest Olga Sawczyn.

Lata 1946 - 1954 r. - szkoła jest placówką siedmioklasową, kierowaną kolejno przez p. Aksmana,

T. Kielocha, Z. Bukowieckiego. Odbywają się tam też kursy i szkolenia

np. w zakresie przysposobienia rolno-wojskowego.

Od 1957 r. szkołą kieruje Tatjana Nakoneczna, pracuje w niej m.in. polonistka Maria Sucholet.

Od 1961 r. w Łagowie pracuje Edward Sabat, późniejszy kierownik placówki.

Od roku szkolnego 1966/1967, w związku z reformą szkoła jest już ośmioklasówką.

W roku szkolnym 1975/76 obniżony zostaje stopień organizacyjny szkoły do trzyklasowego punktu filialnego kierowanego przez Lucynę Sabat, która w 1976 r.

tworzy w budynku szkolnym przedszkole.

Lata 1977 - 1976 - kapitalny remont szkoły, uczniowie dojeżdżają do Jerzmanek.

Od 1979 r. szkołą kieruje Maria Wilk.

Od 1982 r. szkoła ma cztery klasy i w kolejnych latach kieruje placówką: Jadwiga Marcinów (1984/1985), Elżbieta Koniuszewska, Leontyna Krawiec od 1987 r.,

która zabiega o podwyższenie stopnia organizacyjnego. Następowało to jednak dopiero od 1992 r.

1.09.1991 r., w związku z likwidacją przedszkola, powstaje w szkole oddział „0".

W 1996 r. sześcioklasową już szkołą kierowaną od 1990 r. przez Halinę Mróz, przejmuje Samorząd Gminy Zgorzelec.

Od 1.09.1996 r. obniżony zostaje stopień organizacyjny do trzech klas i oddziału „0", szkoła jest filią SP w Jerzmankach.

W 2001 r. odzyskuje stopień pełnej szkoły podstawowej sześcioklasowej. Budynek poddany jest modernizacji, prowadzony jest remont kapitalny,

funkcję dyrektora pełni Joanna Klechta.

W roku szkolnym 2002/2003 zorganizowana zostaje pierwsza pracownia komputerowa dzięki pomocy Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Od 2005 r. jest to już pracownia z pełnym nowoczesnym wyposażeniem.

W 2004 r. „wychodzi" pierwszy numer „Łagusa", szkolnej gazetki uczniowskiej, redagowanej przez ucznia K. Chmielewskiego i pod opieką nauczyciela informatyki W. Majochy.

W 2005 r. Szkoła Podstawowa w Łagowie, dzięki zaangażowaniu jej absolwentki Joanny Grzelak, nawiązuje współpracę z Mittelschule w Goerlitz.

20 września 2006 r. podczas uroczystości z udziałem pisarki Wandy Chotomskiej, szkoła otrzymuje jej imię. Otwarty zostaje także nowoczesny kompleks boisk szkolnych, który wybudowano w ramach Programu Odnowy Wsi Łagów.    

Od września 2007 r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Sylwia Słabicka. Szkoła jest doposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, staje się placówką o wysokim standardzie, bezpieczną

 i przyjazną uczniom.

 Dzisiaj

Szkoła pracuje w bardzo dobrych warunkach. Klasy są nieliczne (średnio 19 uczniów). W roku szkolnym 2009/2010, w sześciu oddziałach i „zerówce" uczy się 106 dzieci z Łagowa, Jerzmanek, Jędrzychowic

i Zgorzelca.

Kadrę stanowi wykwalifikowane grono nauczycieli, w tym dyplomowani - S. Słabicka, J. Klechta,

W. Majocha, M. Grzelak, J. Antonowicz, B. Cal-Mackiewicz,

D. Florek, M. Suszko, B. Andrzejak oraz mianowani, spośród których są nauczyciele, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.  Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów, lub do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i wychowania do życia w rodzinie.

W ofercie szkoły  znajdują się także dwa języki obce: język niemiecki i język angielski oraz innowacja pedagogiczna - język angielski w oddziale przedszkolnym.

Szkoła realizuje autorskie programy: „Łagów i okolice - moja mała ojczyzna", „Ścieżka ekologiczna

 i zdrowotna w kl. IV - VI" i program wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów. Dla uczniów zainteresowanych sportem działają SKS-y, a dla uczniów klas młodszych odbywa się cotygodniowa nauka pływania na basenie w Zgorzelcu. Szkoła, będąca placówką środowiskową  współpracuje

z wieloma instytucjami wspierającymi: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, (dożywianie, zapomogi), Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (finansowanie wypoczynku dzieci), Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sądem Rejonowym , Policją, Radą Sołecką oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Łagowie.

Społeczność szkolna współuczestniczy w działaniach na rzecz mieszkańców Łagowa i Gminy Zgorzelec. Uczniowie reprezentują szkołę podczas uroczystości, gminnych m.in. w Łagowie, Trójcy, Radomierzycach, na dożynkach powiatowych. Szkoła bierze udział w konkursach, zawodach, kampaniach i akcjach. W  ramach ogólnopolskiej kampanii Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych „Zachowaj Trzeźwy Umysł", w konkursach indywidualnych laureatami zostali także nasi uczniowie.

Do mocnych stron szkoły należy przede wszystkim jej klimat, dbałość o bezpieczeństwo i poziom dydaktyki. Wyniki sprawdzianów w klasach szóstych były w trzech kolejnych latach wyższe od średnich gminnych i wojewódzkich.

 Spośród osiągnięć sportowych w minionym roku szkolnym na uwagę zasługują:

w gminie:

I miejsce w sportowej rywalizacji szkół podstawowych Gminy Zgorzelec o Puchar Wójta Gminy Zgorzelec;

I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt;

I miejsce dziewcząt i chłopców w gminnym trójboju lekkoatletycznym;

I miejsce chłopców w piłce ręcznej.

w powiecie:

II miejsce dziewcząt w „siatkarskich dwójkach";

III miejsce w „siatkarskich dwójkach" chłopców;

III miejsce w „siatkarskich trójkach" chłopców.