Komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

830 – msza św.

 

ok. 930 – uroczysty apel

 

1000  - spotkanie z wychowawcami w klasach

 

1030 – zakończenie

 

Autobus dla uczniów z Jerzmanek:

 

750 – spod Gimnazjum w Jerzmankach do SP w Łagowie

 

1030 – powrotny do Jerzmanek

 

 

 

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2015/2016

 

D Y R E K T O R

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM. W. CHOTOMSKIEJ

 

W ŁAGOWIE

 

O G Ł A S Z A   Z A P I S Y

 

do klasy pierwszej na rok szkolny 2 0 1 5/ 2 0 1 6

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmuje:

 

  1. dzieci 7 letnie urodzone w roku 2008, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole podstawowej,
  2. dzieci 6 letnie urodzone w 2009 r.. 

 

 

Zapisy w sekretariacie  szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

 

 

od 1 marca do 31 marca 2015 r.

Nabór – przyjmowanie dokumentów

9 kwietnia 2015 r.

Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16  kwietnia 2015 r.

godz. 12.00

Opublikowanie list uczniów przyjętych
i nieprzyjętych

od 16 kwietnia 2015 r.

Procedury odwoławcze

19 kwietnia 2015 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

od 26 maja do 13 sierpnia 2015

Nabór uzupełniający

17 sierpnia 2015 r.

Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

18 sierpnia 2015 r.

godz. 12.00

Opublikowanie list uczniów przyjętych
i nieprzyjętych

od 19 sierpnia 2015 r.

Procedury odwoławcze

 

 

Przy dokonywaniu zapisu wymagane są - do wglądu - następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica /prawnego opiekuna, dokument powierzenia pieczy rodzicielskiej w przypadku opiekunów prawnych.

 

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica. Dzieci spoza obwodu szkoły będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc, na podstawie zgłoszonego przez rodzica wniosku i po spełnieniu określonych kryteriów.

 

Druki oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w sekretariacie szkoły, na tablicy ogłoszeń „Dla rodziców” w szkole oraz  w zakładce „Rekrutacja”  na stronie internetowej szkoły www.splagow.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

 

 

        D Y R E K T O R

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM. W. CHOTOMSKIEJ

 

W ŁAGOWIE

 

O G Ł A S Z A   Z A P I S Y

 

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2 0 1 5/ 2 0 1 6

 

 

 

  • dzieci 5 - letnie urodzone w 2010 r. – obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
  • dzieci 4 - letnie urodzone w  2011 r. – na podstawie wniosku rodzica
  • dzieci 6 – letnie i starsze, jeśli odroczono im wykonywanie obowiązku szkolnego

 

 

Zapisy  w  sekretariacie  szkoły w godzinach od 8.00 do 13.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

 

      

 

4 - 10 marca 2015 r.

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 11 - 31 marca 2015 r.

Składanie dokumentów - nabór

9 kwietnia 2015 r.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16 kwietnia 2015 r.

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

od 16 kwietnia 2015 r.

Procedury odwoławcze

26 kwietnia 2015 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

26 kwietnia 2015 r.

– 13 sierpnia 2015 r.

Nabór uzupełniający

17 sierpnia 2015 r.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

18 sierpnia 2015 r.

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

od 19 sierpnia 2015 r.

Procedury odwoławcze

 

 

Przy dokonywaniu zapisu wymagane są - do wglądu - następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, dokument powierzenia pieczy rodzicielskiej w przypadku opiekunów prawnych.

 

Dzieci, które w tym roku szkolnym uczęszczają do naszej szkoły przyjmowane są na podstawie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci, które po raz pierwszy rozpoczynają edukację przedszkolną przyjmowane są na podstawie wniosku o przyjęcie złożonego  w szkole przez rodzica i spełnieniu określonych kryteriów.

 

Druki oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w sekretariacie szkoły, na tablicy ogłoszeń w korytarzu szkolnym  oraz  w zakładce „Rekrutacja”  na stronie internetowej szkoły www.splagow.szkolnastrona.pl