Kalendarium

Piątek, 2018-03-23

Imieniny: Feliksa, Konrada

Statystyki

  • Odwiedziny: 199857
  • Do końca roku: 283 dni
  • Do wakacji: 91 dni

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

D Y R E K T O R

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM. W. CHOTOMSKIEJ W ŁAGOWIE

O G Ł A S Z A   Z A P I S Y

do klasy pierwszej  i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2 0 1 8/ 2 0 1 9

 

W roku szkolnym 2018/2019:

  1. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7- letnie urodzone w 2011 r.
  2. Prawo do rozpoczęcia nauki w klasie I mają dzieci 6 - letnie urodzone w 2012 r., o ilekorzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje dzieci 6 – letnie urodzone w 2012 r.
  4. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Zapisy w sekretariacie  szkoły w godzinach od 9.00 do 13.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.
do godz. 1500

od 26 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

do 8 kwietnia 2016 r.
do godz. 1500

do 9 maja 2016 r. do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2016 r.
do godz. 1500

12 maja 2016 r.
do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18 kwietnia 2016 r.
do 20 kwietnia 2016 r.
do godz. 1500

od 13 maja 2016 r.
do 20 maja 2016 r.
do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2016 r.

do godz. 1500

do końca sierpnia 2016 r.

 

Przy dokonywaniu zapisu wymagane są - do wglądu - następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica /prawnego opiekuna, dokument powierzenia pieczy rodzicielskiej w przypadku opiekunów prawnych.