Kalendarium

Wtorek, 2019-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

Statystyki

  • Odwiedziny: 259235
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

D Y R E K T O R

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM. W. CHOTOMSKIEJ W ŁAGOWIE

O G Ł A S Z A   Z A P I S Y

do klasy pierwszej  i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2 0 1 8/ 2 0 1 9

 

W roku szkolnym 2018/2019:

  1. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7- letnie urodzone w 2011 r.
  2. Prawo do rozpoczęcia nauki w klasie I mają dzieci 6 - letnie urodzone w 2012 r., o ilekorzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje dzieci 6 – letnie urodzone w 2012 r.
  4. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Zapisy w sekretariacie  szkoły w godzinach od 9.00 do 13.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.
do godz. 1500

od 16 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r. do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

do 19 marca 2018 r.
do godz. 1500

do 29 kwietnia 2018 r. do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 marca 2018 r.
do godz. 1500

30 kwietnia 2018 r.
do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 marca 2018 r.
do 6 kwietnia 2018 r.
do godz. 1500

od 30 kwietnia 2018 r.
do 8 maja 2018 r.
do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2018 r.

do godz. 1500

14 maja 2018 r.

do godz. 1500

 

Przy dokonywaniu zapisu wymagane są - do wglądu - następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica /prawnego opiekuna, dokument powierzenia pieczy rodzicielskiej w przypadku opiekunów prawnych.